İmplant Sorunları

Ağza uygulanan implantlarda bazen sorun ortaya çıkabilir. Uygulama sonrası dikkatli kullanım ve periyodik kontroller sayesinde sorunlar büyümeden çözülebilmektedir. İmplantlar yapımını takiben mekanik problemlerle karşılaşıldığında planlama gözden geçirilmelidir. Mekanik komplikasyonlar, en çok aşırı yükleme nedeni ile karşılaşılan sorunlardır. Başlıca sorunları sıralamak gerektiğinde implant ile abutment parçayı başlayan vidanın gevşemesi, vida kırığı, implant üzerindeki kaplama malzemesinin aşınması veya kırılması sayılabilir. Hareketli protezler için de protezin tutuculuğu ile ilgili sorun yaşanabilmektedir.

İMPLANT KIRILMASI

İmplantı kırılan hastalar üzerinde yapılan çalışmalar; kırılan bu implantların yüzde 59’unda daha önceden vida gevşemesi veya kırılması gibi mekanik komplikasyonlar yaşandığını gösteriyor. Bu nedenle, mekanik sorunlar hiç gecikmeden ele alınmalıdır.

PROTEZİN YERİNE UYMAMASI

Bazı çalışmalar; özel olarak osseoentegrasyon üzerine implant restorasyonlarının yerine uymama etkilerini incelemiştir. Birçok yazar bir protezi pasif oturtmanın başarılı entegrasyon sağlamak için bir ön koşul olduğunu ifade etmiştir. Bugüne kadar, bu alanda araştırma yapan yazarlar kemik/implant ara yüzü uymaması durumundaki olumsuz sonuçları kanıtlamayı başaramadılar. Geriye, herhangi bir miktar yerine uymama durumunda kemik/ implant ara yüzünde hasar oluşup oluşmadığını belirlemek kalır. Ancak, protezin yerine uymaması halinde bileşen gevşemesine ve kırılmasına neden olması muhtemeldir.

İMPLANT VİDASI GEVŞEMESİ

Vida gevşemesi vida tasarımı ile ilgili olduğu gibi tekrarlayan kuvvetler, sürtünme katsayıları ve malzeme özelliğinden kaynaklanır. İmplant vidası gevşemesi genellikle kontrol muayenelerinde mobilite testi veya radyografik muayene ile tespit edilebilir. Çoğu araştırmacı tarafından karşılaşılan vida gevşemesini tam olarak nelerin tetiklediği belirsizliğini korumaktadır. Periyodik implant sonrası muayenelerde geri sıkıştırma önerilmektedir.

İMPLANT VİDASI KIRILMASI

Abutment ve implantı birbirine bağlayan ince bir vida vardır. birde abutment üzerindeki protezi bağlayan vida vardır. Bazen bu vida yerine siman ile yapıştırma yapılır ve tek vida kalır.

Araştırmalar; dayanak vidasının, protez vidası kadar olmasa da kırıldığını bildirir. Hastaların implant tedavilerinde vida kırılması veya gevşemesi gibi sorunların olabileceğini bilmesi gerekir. Hekim bunları telafi yoluna gider. Ancak hekim hatası değildir.

Hastalarına implant tedavisi yapan hekimler; olası komplikasyonlar ve bu tür restorasyonların bakımı ile ilgili yeterli bilgi ve tecrübede olduklarında sorunu çözebilirler.

Düzenli bakım ve bu komplikasyonların listelenmesi sayesinde sorunların çözümü mümkün olacak ve implant ve implant üzeri protezlerin ömrü uzayacaktır.