Diş Hekimi

Hasta beklentileri ve karşılanması
Hastalar, sıklıkla dişhekimlerinin karşılamalarından,tedavi planından, dişhekiminin bulunmasından, sorulara ve telefonlara cevap verilmeyişinden şikayet ederler. Personelle
bağlantı eksikliklerinin giderilmesi, personelin eğitilmesi,işbirliğinin teşvik edilmesi ve güvenin sağlanması önemlidir. Hemşirelerin ve personelin eğitimi malpraktis iddialarını anlamlı derecede azaltabilir.
Hastayla, sakin bir şekilde kesintisiz olarak konuşulmalıdır. Ne olduğu ve zararı hafifletmek için neyin gerekeceği açıklanmalıdır. Sakinlik, dişhekiminin ilgili olduğunu, endişeli olmadığını gösterir. Hasta ve ailesine harcanan zaman ise, onlara meydana gelmiş olan zararın ve istenmeyen sonucun giderilmesi konusunda dişhekiminin devamlı şekilde ilgili olduğunu gösterir.