İmplant sonrası bekleme süresi nekadar olmalıdır.

İMPLANT TEDAVİSİ SÜRECİ

Dental implant uygulaması belli protokollere göre yapılmaktadır. Bu protokoller hekimden hekime değişebilmekle beraber kliniğimizde uyguladığımız protokol aşağıdadır.

A) MUAYENE

1.seans : İlk muayenede ağız içi muayene yapılır. Panoramik film çekilerek yeterli kemik yüksekliği olup olmadığı, anatomik çıdan riskli bölgeler ve varsa patolojiler değerlendirilir. Eğer yeterli kemik hacmi yoksa hastadan bir sonraki seans için dental volumetrik tomografi istenir.
Süre : 15 dk’dır
2.seans Dental volumetrik tomografi tetkik edilerek ileri cerrahi tekniklerinin gerekip gerekmeyeceği planlanır.
Süre : 15-30 dk’dır
Guide/Rehber hazırlanması : hastaya birden fazla implant yapılması veya ön bölgede çalışılması gerekiyorsa hastadan ölçü alınarak rehber plak (guide) hazırlanmalıdır. Özellikle total/tüm çene implant uygulamalarında rehber plak hazırlanması bir zorunluluktur.

B) OPERASYON

İmplant bekleme süresi
İmplant bekleme süresi

1. seans : Normal şartlar altında yeterli kemik ve dişeti varlığında lokal anestezi altında dental implantlar yerleştirilir.
Süre : Her bir implant için ortalama 10-20 dk’dır.
Eğer hastanın kemik hacmi yeterli değilse, kemikte rezorpsiyon (erime) varsa sinüs lifting gibi ileri cerrahi teknikleri ve kemik augmentasyonu gerekebilir. Kemik augmentasyonu işlemi, ya hastanın kendi vücudundan alınan, yada dışarıdan alınan kemik partükülleri ile eksikliğin yaşandığı alanlarda, kemiği tekrar oluşturmamızı sağlayan bir işlemdir. Bu tip bir eksiklik giderilip implant uygulamak mümkün olacaktır. Eğer hastaya kemik greftlemesi yapılmış ise vakaya göre aynı seans implant yerleştirilebileceği gibi bazen 3-6 ay sonra da dental implant uygulanabilir.
2. seans : Yara yerine atılan dikişler 10.günde alınır.
Süre : 5 dk.


İMPLANT İÇİN KONTROLLER

1. kontrol : Operasyondan 25 gün sonra (dikişler alındıktan 10 gün sonra) yara yeri iyileşmesi kontrol edilir.
Süre : 5 dk.

2. kontrol : Operasyondan 45 gün sonra yara yeri kontrol edilir.
Süre : 5 dk.

Not: İmplantı kemik yuvasına yerleştirirken primer stabilite sağlanmış ve hidrofilik yüzey özellikli implantlar kullanılmış ise implant üstü protez safhasına geçilebilir.

3. kontrol : Operasyondan 75 gün sonra yara yeri kontrol edilir.
Süre : 5 dk


 İMPLANT ÜSTÜ PROTEZ 

1. seans : En sık olarak kemik seviyesinde implantlar kullanılır. (bone level implant)  Operasyon sonrası bu tip implantlar dişetinin altında kalır. Protez safhasına geçebilmek için implantın üzerindeki dişetinin açılarak bu kısımdaki dişetinin şekillenebilmesi için iyileşme başlığı yerleştirilir.
Süre 10-30 dk. (implant sayısına göre değişir)

2.seans : İyileşme kapakları yerleştirildikten bir hafta sonra protez için ölçü alınır.
Süre 20-60 dk. (implant sayısına göre değişir)

3.seans : Metal veya zirkon prova safhası. Ölçü alındıktan 1-3 sonra yapılır.
Süre 20-60 dk. (implant sayısına göre değişir)

4. seans : Dentin prova safhası. Metal provadan 1-3 gün sonra yapılır.
Süre : 20-60 dk. (üye sayısına göre değişir)

5. seans : Bitim safhası. Dentin provadan 1-2 saat sonra
Süre : 20-60 dk. (üye sayısına göre değişir)

KONTOLLER

1. kontrol : İmplant üstü protezlerin oklüzyonunun  daimi simantasyondan 10 gün kadar sonra kontrol edilmesinda fayda vardır.
Süre : 10 – 30 dk. (üye sayısına göre değişir)

2. kontrol : Daimi simantasyondan 3 ay sonra.
Süre : 10 – 30 dk. (üye sayısına göre değişir)

3. Kontroller : Yılda bir.
Süre : 10 – 20 dk. (üye sayısına göre değişir)