Ortodonti Tedavi Süresi

Ortodontik tedavinin süresi ortodontik probleme, hastanın yaşına, hastanın tedaviye uyumuna, kullanılan teknik ve aygıtla ilişkilidir.

Ortodontik tedavilerde en çok merak edilen konu süredir. Ortodontik tedavinin süresini etkileyen faktörler;  hastanın sahip olduğu probleme, hastanın yaşına, hastanın tedaviye uyumuna ve kullanılan teknik ve aygıtla çok ilişkilidir. Hastanın problemi hastadan alınan kafa filmleri ve model analizleri ile belirlenir. Hafif çapraşıklığı olan kişinin tedavi süresi kısadır. 6-12 ay arasında sürebilir.

Ancak, daha şiddetli iskeletsel uyumsuzluğu olan, alt veya üst çenesinde ileri veya gerilik bulunan hastalarda bu tedavi süresi 2-3 yıla kadar çıkabilir. İleri yaşlardaki ortodontik cerrahi hastalarında ise tedavi öncesi, bir ortodontik düzeltme ile dişler düzeltilir, sonrasında cerrahi müdahale ile tedavi bitirilir ve bu da yaklaşık 1 yıl kadar sürer.

ortodonti süresi

Hastanın yaşı da tedavi süresini oldukça etkiler. Genç yaşlarda basit çapraşıklıklar çok çabuk düzeltilirken, ileri yaşlardaki hastaların sahip olduğu basit çapraşıklıkların tedavisi daha uzun sürer.Hastanın tedaviye uyum, tedavinin başarısında çok önemlidir. Hekim tarafından verilen aygıtların düzenli ve zamanında kullanılması, hastaların ağız hijyenlerine dikkat etmesi, gerekli ağız içi veya ağız dışı aygıtları zamanında takması tedavi süresini tamamen etkiler. Kullanılmayan aygıtlar tedavi süresini uzatacaktır.Bununla birlikte, çocuk hastalarda, hekim-hasta ve ebeveynin ortak çalışması çok önemlidir.  Ebeveynlerinde hekime ve çocuğa destek vermesi tedavi süresi ile çok yakından ilgilidir. Kullanılan teknik tedavi süresini etkiler. Lingual teknikte tedavi süresi biraz daha uzayabilir. Diğer tekniklerde de kullanılan aygıtların tipi tedavi süresini etkileyebilir. Son zamanlarda kullanılan braket sistemleri, sürtünmesiz veya sürtünmesi azaltılan sistemler tedavi süresini oldukça kısaltmıştır. Daha kısa sürede tedavi yapmak günümüzde daha mümkündür.
Ortodontik Tedavi Süresi