Bego Marka İmplant Parçaları İçin Öneriler

Dezenfeksiyon, dekontaminasyon, ve sterilizasyon, enfeksiyon takibi ve denetlemesi işleminin aslıdır. Diş hekimliğinde implant sistemleri için baştan sona büyük önem taşır. Bego marka implant parçaları için önerilere aşağıda yer vereceğiz. 

  • Tedavi amaçlı kullanılan alet ve malzemelerde çapraz enfeksiyonu önleyecek işlemlerin yapılması şarttır.
  • Sterilizasyon, basit bir işlem olarak kabul edilmemeli; tıbbi amaçlı kullanıma uygun
    malzeme sağlanması, yani üretim süreci gibi değerlendirilmelidir.
  • Sterilizasyon, aletlerin kullanım alanından transferi, ön temizlik ve dekontaminasyonu, hazırlık ve bakım alanına taşınması, sayımı-bakımı ve kontrolü, paketlenmesi, steril edilmesi, depolanması, kullanımınına kadar sterilliği korunarak saklanması basamaklarının tümünü içeren bir işlemler dizisidir.
  • Bu aşamaların her birinde tanımlanmış kurallara uyulması ,her aşamada yapılanların
    denetlenmesi ve düzenli olarak kayıtların tutulması sterilizasyonun vazgeçilmez gerekleri arasındadır.
  • Aletler temizlik ve dekontaminasyonu yapılmadan steril edilmemelidir.

Yapılan uygulamalarla ilgili yazılı prosedürlerin bulunması ve çalışan kişilerin eğitiminin
sürekliliği vazgeçilmez bir koşuldur.Prosedürler ve protokoller düzenli aralıklarla gözden geçirilmeli, denetlenmeli ve gerektiğinde yeniden düzenlenmelidir.

MANUEL DEZENFEKSİYON

Dezenfeksiyon için tıbbi ürünleri bir daldırma ve tıbbi ürünler birbirine temas etmemelidir. Farklı metallerden üretilen tıbbi ürünler ultrason banyosunda bir arada dezenfekte edilmemelidir. Kullanılan dezenfekte maddelerinin temizlenecek malzemeyle uyumlu olduğundan ve etkisi test edim maddelerin kullandığından emin olun.

Uygulama çözeltisi, diğer metallerden yapılan tıbbi ürünlerin dezenfeksiyonu için yeniden hazırlanmalıdır.

Uygulama çözeltisini en az günlük olarak yenileyin. Tıbbi ürünleri, kalıntıları gidermek için tepkime süresinin akışına göre (en az 30 saniye) de iyonize su ile titiz bir şekilde çalkalayın. Tıbbi ürünle tiftiksiz tek kullanımlık havlular veya yağsız başınla hava ile kurutun.

MEKANİK TEMİZLİK (TAVSİYE EDİLİR)

Farklı metallerden üretilen tıbbi ürünler bir arada temizlenmemeli/dezenfekte edilmemelidir. Tüm ölçü kaşıklarına kapak kaptan sökülmeli ve mevcutsa çıkarılabilen tüm silikon parçalan ölçü kaşığı plakasından ve gerekirse kaptan çıkarılmalıdır.

1.Sökülen tıbbi ürünleri, temas etmeyecek ve kanal, boşluk ve kör açıklıklardan su akamayacak şekilde termo dezenfeksiyonuna yerleştirin. Çalkalama kalıntılarından kaçının. Gerekirse, döner aletler için uygun bir alet kullanın.
Daha sonra donanımlı ölçü kaşağı plakası, temizlik için filtre sepetine yerleştirilmelidir

2. Temizlik maddesi Termik dezenfeksiyon ” dahil olmak üzere , Vario TD programını başlatın (Sıcaklık 90°C, tutma suresi 5 dakika, kuruma süresi 7 dakika). Son çalkalama için de iyonize su tavsiye edilmektedir.

3. Program bitiminden sonra tıbbi ürünü termo dezenfektörden* çıkarın.

4. Tıbbi ürünleri tiftiksiz tek kullanımlık havlular veya yağsız basınçlı hava ile kurutun. Erişilmesi zor alanların kurutulmasına dikkat edin.

5. Temizliği gözle kontrol edin. Tıbbi ürünler temiz değil ise tüm temizlik işlemi tekrarlanmalıdır.

Kontrol, bakım ve denetim Bakım ve İşlev kontrolleri:

Hasar (ör. aşınmış uçlar, kancalı uç, çentikler, aşınma, sıyrık) ve yıpranmalar konusunda tıbbi ürünleri kontrol edin. Hasar, yıpranma veya aşınma olması durumunda tıbbi ürünler hemen ayrılmalıdır.

Tork anahtarının bakımı:

Temizlik işleminin yapılmasından sonra tüm tamamlayıcı parçalar ve boşluklar kurutulmalıdır. Cırcırin birleştirilmesinden önce resimde gösterilen yerler yağlanmalıdır. Circir/tork anahtarini alet bakim malzemesiyle yağlayın. Fazla yağı giderin. Burada buhar basıncı sterilizasyonu için uygun olan alet bakim malzemesinin kullanılmasına dikkat edin (kullanılan maksimum sterilizasyon sıcaklığını göz önünde bulundurun).

Montaj kontrolü için şekle bakınız. Tork anahtarı maksimum 10 Ncm’de depolanmalıdır. Çirçirin yılda bir kez bakım ve tekrar ayarlanma işlemleri için BEG0 İmplant Systems GmbH & Co. KG’ye gönderilmesini tavsiye edilmektedir.