Bego İmplant Markası Alet Temizliği Önerileri

                        Bego Malzemeler için Temizlikte Genel Koşullar

Her ülkenin geçerli yasal ve hijyen yönetmeliklerine uyunuz. Özellikle, prionlarin etkisizleştirilmesine yönelik talimatları göz önünde bulundurunuz.

Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD), CJD şüphesi veya olası türevleri bulunan hastalarda ürünlerin hazırlanmasına ilişkin olarak ilgili geçerli ulusal yönetmeliklere uyunuz. Tedaviler sırasında görülebilecek bulaşma ve enfeksiyonlar, hedeflenen önleyici tedbirler vasıtasıyla giderilmeli veya azaltılmalıdır:

Dikkatli hasta geçmişi tehlikelerin değerlendirilmesi ve koruma tedbirlerinin belirlenmesi sistematik iş akışlarının hazırlanması, kullanılmış ve açık bulunan tüm tıbbi ürünler ve yanı sıra sterilize edilmemiş olarak teslim edilen aletler, bulaşmış olarak kabul edilir ve istisnasız hijyenik işlemden geçirilmelidir. Kullanılan tıbbi ürünlerin temizliğine yönelik sorumluluğunuz kapsamında temizleme, dezenfeksiyon ve sterilizasyon için sadece onaylanmış yöntemlerin kullanıldığını dikkate alın.

Mekanik/otomatik yöntem, Robert Koh Enstitüsünün (RKI) tavsiyesine göre daha iyi standartlaştırılabilir ve yeniden üretilebilirdik nedeniyle tercih edilmektedir. Kullanılan cihazlar* düzenli olarak onarılmalı ve parametreler her bir çevrime uygun olmalıdır. Manuel temizlik ve dezenfeksiyon tr yöntemleri, daima belgelenmiş standart iş talimatlarına göre ve etkinlik için a kontrol edilen, tıbbi ürün üzerine ayarlanan onaylanmış araç* ve yöntem ile s gerçekleştirilmelidir BEGO İmplant Sistemse GmbH&Co. KG tarafından steril teslim edilen tüm tıbbi ürünlerin bir kereye mahsus kullanılması öngörülmektedir ve bunlar yeniden sterilize edilmemelidir. Uygun işlevsellik, aynı sistem bileşenlerinin birçok kez kullanımında garanti edilemez ve en kötü ihtimalle hastanın zarar görmesine neden olabilir. Tek kullanımlık tıbbi ürünlerin bir kereden fazla kullanılmasa M doku enfeksiyonuna veya bulaşıcı hastalıklara sebep olabilir. Tek kullanımlık tıbbi ürünlerin tekrardan kullanılması durumunda üretici garantisi iptal olur. BEGO Sema döş® diş imalatları, orijinal bileşenler ve klinik orijinal aletler sadece uygun bir eğitim almış olan diş doktorları ile ağız, yüz ve çene cerrahlarına teslim edilmektedir.

 

Uyarılar Alüminyum içeren tıbbi ürünler, alkali (pah> 7) temizlik malzemeleri veya çözeltiler tarafından zarara uğrar. Tıbbi ürünleri, serum fizyolojik içinde (NalCl) tutmayın çünkü bu durum uzun süreli depolamada aşınmalara neden olabilir. Hidrojen peroksit (H,02), güçlü bir oksitleyici maddedir ve metal ürünlerle tepkimeye girer. Halojenürler (ör. klorür), pasif tabakada tepkime gösterir. Örneğin; kaviste veya gerilim çatlağı çürüme hasarlarına neden olur. Delme aletlerinin (ör. pilot markör) manuel temizliği sırasında yaralanmaların önlenmesi amacıyla özellikle dikkat gösterilmelidir çünkü bu çok keskin kenarlıdır.

Kirliliklerin manuel giderilmesinde asla metal fırça veya çelik yünü kullanmayın. Tekrar kullanım için talimatlar Temizlik işlemi, bunun için uygun olan bir yerde yapılmalıdır. Kendi güvenliğiniz için bulaşmış tıbbi ürünlerin temizliği sırasında koruyucu elbise (laboratuvar n önlüğü, koruyucu gözlük, ağız maskesi, eldiven vs.) giymenizi tavsiye ediyoruz. Tıbbi ürünler her kullanım sonrasında ve ilk kullanımdan önce işleme tabi tutulmalıdır Tekrar kullanımda sınırlamalar ve kısıtlamalar Hasar, yıpranma veya aşina olması durumunda tıbbi ürünler hemen ayrılmalıdır.

Delici, mükemmel bir işlev sağlaması için ilgili kemik kalitesine bağlı olarak 20 ila maksimum 25 kullanımdan sonra değiştirilmelidir. Dezenfekte temizlik ve dezenfeksiyon için uygun temizlik ve dezenfeksiyon aracı (Dr. Weigert neodisher Septo PreClean, Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH& Co. KG, Almanya) Manuel ve mekanik temizlik için uygun temizlk aracı Ultrasonik temizleme cihazı. (alternatif: Aygıt banyosu)

Kullanım yerinde hazırlık ölçü kaşıklarında güçlü bir bulaşmayı önlemek adına kullanılmış tıbbi ürünler ölçüm kaşığına konulmamalı, bunun yerine ayrı ayrı toplanmalıdır. Kullanımı kolaylaştırmak için dönen aletlerde kullanmak üzere bir alet tutucusu kullanılabilir.

Tıbbi ürünleri kullanımdan hemen sonra uygun, sabit olmayan bir dezenfeksiyon banyosuna yerleştirin (örn. Dr. Weigert neodisher Septo PreClean, Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH& Co. KG, Almanya, dezenfekte eden ön temizlik ve dezenfeksiyon için uygulama önerisi ( 20 ° C ) 15 ml / l ( % 1,5 ) , Tepkime süresi 15 dk). Yerleştirme, kalıntıların kurumasını önler (protein tespiti.

Lütfen bu uyumlu olmasına ve ürünlerin 24 saatten daha uzun bir süre kontamine durumda kalmamalarına dikkat edin. Taşma haznesi, kullanılan temizlik ve dezenfeksiyon aracına karşı dayanıklı olmalıdır*.Ayrıca hazne taşıma işlemi için sivil geçirmeyecek şekilde kapatılabilmelidir. Haznenin içinde kontamine tıbbi ürünlerin bulunduğu açık şekilde anlaşılmalıdır.

On işlemde kullanılan dezenfeksiyon malzemesinin sadece kendinizi koruma işlevinde kullanıldığına ve temizlik sonrasında gerçekleştirilen dezenfeksiyon adımının yerine geçmediğine dikkat edin! Temizlik öncesinde ön hazırlık Ameliyat kalıntılarını naylon fırça tek kullan imlik havlu/kağıt havlu kullanarak tıbbi ürünlerden çıkarın. Özellikle boşlukların temizliğine dikkat edin.

Trok anahtarını sökün

1 ) Cırcırlı makara ,

2) Cırcır başlığı,

3) Kama aks,

4) Yassı rondela

5) Yay,

6) Anahtar sap.

Tüm silikon parçalan ölçü plakasından ve gerekirse kaptan çıkarın. Farklı metallerden üretilen tıbbi ürünler, birlikte dezenfekte edilmemeli temizlenmemelidir.

Manuel temizlik ve dezenfeksiyon için ultrason banyosu temizlik/dezenfeksiyon maddeleri üreticisinin talimatına göre hazırlanmalıdır.

Temizlik Manuel veya mekanik temizlik öncesinde bir ön işlem gerçekleştirilmelidir (“Kullanım yerinde hazırlık ve temizlik öncesi hazırlık” bölümü).

Manuel temizlik (mekanik temizliğe alternatif çözüm): Kullanılan temizlik maddelerinin temizlenecek malzemeyle uyumlu olduğundan ve etkisi test edilmiş maddelerin kullanıldığından emin

  1. Tüm ürün ve parçalan ölçü kağandan/kaptan veya depolama haznesinden çitarin. Tüm ölçü kaşıklarında kabın kapağı sökülmeli ve ölçü kaşığa plakası çıkartılmalıdır
  2. Örneğin trok anahtarı gibi çok parçalı tıbbi ürünleri sökün.

3.1. Temizleme çözeltisini(ör. Dr. Weigert neodisher® Metilen Dental, Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Almanya; uygulama önerisi: hacimsel olarak %0,5-2  naylon fırça ile temizlenecek maddenin bütün yüzeyine uygulayın 3.2. Ultrason: Uygun bir filtre haznesinde bulunan tıbbi ürünü, temizlik çözeltisiyle doldurulan ultrason aletine koyun. Tıbbi ürünler birbirine temas etmemelidir. Farklı metallerden üretilen tıbbi ürünler, ultrason banyosunda bir arada temizlenmemelidir. Uygulama çözeltisi, diğer metallerden yalpan tıbbi ürünlerin temizliği için yeniden hazırlanmalıdır. Ultrason aletindeki* temizlik için konsantrasyon ve tepkime süresine ilişkin üretici talimatlarına uyunuz.

Uygulama önerisi : Hacimsel olarak %0,52 (5-20 m/l), 10-30 dk., tercihen maksimum 40 °C’ye kadar sıcaklıkta) Uygulama çözeltisi’ en azından günlük yenilenmelidir. Tepkime süresi, son tıbbi ürünün ultrason aletine* koyulmasıyla başlar ve bu süre hiçbir suretle aşılmamalıdır

  1. Tıbbi Ürdünleri, kalıntıları gidermek için tepkime süresinin akışına göre bekletin.
  2. Tıbbi ürünleri tiftikşiz tek kullanımlık havlular veya yağsız basınçli hava ile kurutun.
  3. Temizliği gözle kontrol edin. Bunlar temiz değilse, hiç bir artık nem kalmayana 30 saniye) de iyonize su ile titiz bir şekilde çalkalayın. Kurutun. Kadar tüm temizlik işlemi tekrarlanmalıdır.